سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مرکز خدمات مشاوره ای طلوع زندگی

ارتقاء سلامت خانواده

ارتباطات شخصی

 برای هدایت ارتباطات شخصی ، سه معبر عریض وجود دارد :

اول این که خودت را در نظر بگیری و دیگران را رها کنی ،

دوم این که دیگران را بر خود مقدم بداری ،

سومین یا مقصود طلایی این است که اول خود را مقدم و دیگران را هم به حساب بیاوری .

ژوزف وولپ